Politika privatnosti

Proton Med poštuje privatnost posjetilaca ovog veb-sajta.

Informacije do kojih Proton Med dođe tokom upotrebe ovog veb-sajta upotrebit će se isključivo u svrhe za koje su i dostavljene i u skladu sa važećim zakonom.

Proton Med neće pružiti informacije trećim licima bez neposrednog odobrenja posjetioca. Proton Med teži da zaštiti informacije o posjetiocu na način koji onemogućava njihovu dostupnost trećim licima, ali nije i ne može biti odgovoran za informacije do kojih treća lica dođu na nezakonit način i zadržava sva prava da protiv toga djeluje u punoj mjeri u kojoj to zakon dozvoljava.