Naše poslovanje

O NAMA

Naše poslovanje

Proton Med Bosna je osnovan kao nezavisan entitet, povezan sa matičnom kompanijom HealthWatch Swiss, posvećen potrebama bosanskog tržišta lijekova.

Naš cilj je snabdijevanje lokalnog tržišta našim proizvodima na najefikasniji, ekonomičniji i vremenski štedljiv način, primjenjujući jedinstvena, prilagođena rješenja u svakoj situaciji koja se može pojaviti, a istovremeno izgraditi čvrste odnose sa svima našim partnerima u lokalnom zdravstvenom sektoru.

U tu svrhu zaposlili smo vrhunski tim profesionalaca i primijenili isti nivo visokih operativnih standarda u našoj svakodnevnoj poslovnoj praksi po kojem je HealthWatch Swiss poznat. Proton Med Bosna, relativno mlada kompanija, uspjela je da uspostavi čvrsto prisustvo na lokalnom farmaceutskom tržištu i kreće se ka proširenju svojih aktivnosti u neposrednoj budućnosti.

O kompaniji HealthWatch Swiss

O kompaniji HealthWatch Swiss